pmc-hoeksche waard logo

HKZ Keurmerk

 
Kwaliteitsmanagementsysteem
Onze praktijk is per april 2020 officieel HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met dit keurmerk kunnen wij laten zien dat wij continu op zoek zijn naar verbeteringen van de kwaliteit in onze zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
 
In voorbereiding hierop is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet waarmee de praktijk effectiever kan werken. Alle processen binnen de praktijk zijn vastgelegd om ze te kunnen toetsen en verbeteren. We voldoen aan alle standaardeisen die vanuit de zorgverzekeraars worden gesteld en op het gebied van kwaliteit zetten we graag een stap extra. Onze behandelingen zijn bewezen effectief, van aantoonbare kwaliteit en klantvriendelijk. In april 2019 hebben wij een interne audit gehad, uitgevoerd door een externe partij. De laatste verbeterpunten zijn aangepakt en nu maken we ons op voor de externe audit.

Klantbeoordelingen
Door middel van klantbeoordelingen geven cliënten ons waardevolle informatie om ons te verbeteren. Wij hebben het onafhankelijke bureau Qualiview ingeschakeld om onze klanten vragenlijsten in te laten vullen gedurende het hele jaar om ons te beoordelen op verschillende onderdelen. In 2018 hebben 141 cliënten onze praktijk anoniem gereviewd, waarbij er een gemiddeld cijfer van een 8.9 is toegekend aan de praktijk.
 
BIG-registratie
Al onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de betreffende zorgverlener. Tevens zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister, wat waarborgt dat al onze behandelaars hun vakkennis up-to-date houden.