pmc-hoeksche waard logo

Kinderfysiotherapie

 
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Een kind komt bij de kinderfysiotherapeut terecht na verwijzing van een arts, op advies van school, het consultatiebureau of omdat de ouders ongerust zijn over de motorische ontwikkeling van hun kind.
Onze kinderfysiotherapeuten behandelen onder andere:
 
  • Baby’s van 0 tot 2 jaar met o.a. een voorkeurshouding (met of zonder een asymmetrie van het hoofdje), een vertraagde motorische ontwikkeling, overstrekken of erg slap zijn, een orthopedische of neurologische afwijking en huilbaby’s. De zuigelingen worden indien mogelijk aan huis behandeld.
  • Peuters en kleuters met o.a. bewegingsangst, veel vallen, afwijkende voetstand of looppatroon, pijnklachten, orthopedische of neurologische afwijkingen of moeite met specifieke vaardigheden zoals knutselen, tekenen en balvaardigheden.
  • Schoolkinderen (6-12 jaar) met o.a. schrijfproblemen, niet mee kunnen komen met gym of sport en orthopedische of neurologische problemen.
  • Jongeren (12-18 jaar) met o.a. houdingsproblemen, sportblessures en orthopedische of neurologische afwijkingen.
  • Kinderen en jongeren met SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zoals functionele buikpijn, chronische pijnklachten, hoofdpijn of chronische vermoeidheid.
  • Kinderen en jongeren met EMB: ernstige meervoudige beperkingen.
 
Met behulp van een intakegesprek, een observatie en een motorisch onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van het motorische niveau van het kind en de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind (afhankelijk van de leeftijd) en ouders een behandelplan op, soms is alleen advies voldoende.

De behandeling is gericht op stimuleren van de motorische ontwikkeling en wordt kindvriendelijk, vaak in een spelvorm, aangeboden waarbij ouders actief betrokken worden bij de behandeling. Hiermee wordt geprobeerd om de voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van het kind.
 
Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
SOLK is een complexe uiting van lichamelijke klachten. Onder SOLK vallen de volgende clusters:
  • Chronische pijn
  • Chronische vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Functionele buikpijn
De doelgroep kinderen en jongeren met SOLK vraagt om een behandeling die ‘anders’ is dan de kinderfysiotherapeutische behandeling bij andere doelgroepen. Onderzoek en behandelen van SOLK door de kinderfysiotherapeut vraagt om kennis en vaardigheden. Binnen ons team is Yvonne Wilborts geschoold op dit gebied.
Na de intake doet de kinderfysiotherapeut specifiek onderzoek, door op zoek te gaan naar in standhoudende factoren, gebruikmakend van specifieke vragenlijsten en meetinstrumenten. Voor de behandeling bij SOLK wordt een gedrag georiënteerd behandelplan ingezet, deze methode is effectief gebleken. Binnen de behandeling is pijneducatie een belangrijk onderdeel. Ook kunnen ontspanningsoefeningen worden ingezet, die kunnen zorgen voor ‘ont-stressen’. Ouders en school dienen betrokken te worden in het onderzoek- en behandelproces.
De behandeling vindt plaats in een multidisciplinair behandelteam van professionals, om een kwalitatieve behandeling vorm te geven.
 
Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij de volgende teamleden:
Sanne Hinten-Akkermans en Tamara Visscher