pmc-hoeksche waard logo

Patiënteninformatie

 
Wilt u een afspraak bij ons maken? Dan kunt u bellen naar 0186-571447 voor locatie Klaaswaal of naar 078-6763445 voor locatie Puttershoek. U kunt ook een e-mail sturen naar U kunt uw voorkeur voor dag, tijdstip en therapeut aan ons doorgeven.
Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk in te plannen.
Paramedisch Centrum Hoeksche Waard hanteert de volgende openingstijden.
 
Voor uw eerste behandeling
Tijdens uw eerste afspraak willen wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs mee te brengen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
Als u bent verwezen door uw arts of specialist, neem dan uw verwijsbriefje mee.
Bij aankomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw therapeut haalt u op het afgesproken tijdstip op.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en onverhoopt niet aanwezig kunt zijn op het afgesproken tijdstip, dan vragen wij u minimaal 24 uur van te voren de afspraak te annuleren. Bel Klaaswaal 0186-571447 of Puttershoek 078-6763445 of spreek een bericht in op onze voicemail. Een niet tijdig geannuleerde afspraak kunnen wij niet declareren bij uw verzekering, waardoor we genoodzaakt zijn de gereserveerde tijd bij uzelf in rekening te brengen.
 
Tijdens uw behandeling
De fysiotherapeut zal u, afhankelijk of u wel of geen verwijzing heeft, een aantal vragen stellen om uw klachten in beeld te brengen. Na deze uitgebreide intake wordt er (eventueel) een aanvullend lichamelijk onderzoek gedaan. Daarna stelt de fysiotherapeut in overleg met u een behandelplan met doelstellingen op en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Tijdens het behandelproces wordt nauwkeurig uw voortgang bepaald, aan de hand van een aantal indicatoren.
 
Einde van uw behandeling
Wanneer uw behandeling ten einde is, willen wij samen met u het behandelproces evalueren. Zijn uw klachten weg? Wat vond u van de behandeling? Zijn de doelstellingen behaald? Wij zullen na de behandeling een eindverslag sturen naar uw behandeld arts of specialist.

Patiëntervaringen
Tussen de zorgverzekeraars en fysiotherapiepraktijken is er afgesproken om de ervaring en beleving van patiënten te meten middels de zogenaamde PREM vragenlijst. Het zichtbaar maken van de uitkomsten en ervaringen van patiënten draagt bij aan het verbeteren van onze zorg. U ontvangt, wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven, van onze samenwerkingspartner ZorgDNA een uitnodiging met de link naar de vragenlijst via email. Uw gegevens worden volledig geanonimiseerd.
 
Hygiëne
Wij behandelen u graag in een hygiënische omgeving. Wij vragen u om bij elke behandeling een grote handdoek of badlaken mee te brengen. Wij zorgen voor schone lakens op de behandelbank. Wij verwachten daarnaast dat u de persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een frisse lichaamsverzorging.